Nr 2 2015

ÅF Lighting i Göteborg fick för ett par år sedan ett uppdrag av Familjebostäder att titta över vad som behövde göras på deras belysningsanläggningar inför Ekodesigndirektivets utfasning av ljuskällor. Behovet var stort och kunskapen om det samlade beståndet dåligt. Projektet avgränsades till att omfatta all utomhusbelysning...

Grönytefaktor för allmän platsmark gör det möjligt att skapa parker, torg och gatustråk som ger oss ekosystemtjänster – flera stycken samtidigt. Med rätt utformning och placering i rummet kan gröna och blå ytor skapa mer hållbara och attraktiva stadsmiljöer utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt...

Under Almedalsveckan 2012 lanserade NCC rapporten ”Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen.” I den påstås att det tar två år att bygga hus i Tyskland och tio år i Sverige (från idé till färdigt hus). Det påståendet är långt ifrån så allmängiltigt som det verkar eftersom...