Nr 2 2022

Enligt Brundtland-kommissionen från år 1987 är social hållbarhet citat: ”En hållbar utveckling är det som tillfredsställer dagens krav utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Det är en beskrivning som är tidlös och som fortfarande gäller. I dagsläget finns ingen klar definition av...