Nr 2 2023

Teaterparken är en klassisk park mitt i Landskronas stadskärna. Parken har nu genomgått en markant förändring. Det fanns flera anledningar till att göra om parken som alla behövde hanteras. Parken behövde bland annat byggas om av klimat- samt trygghetsskäl. Ombyggnaden har adresserat dessa behov och...

I Borås pågår ett gigantiskt parkprojekt – parallellt med Viskan ska en 5 kilometer lång linjär park anläggas. Som jämförelse kan nämnas att Central Park i New York är 4 kilometer lång. Syftet är att få en stad som är bättre sammanvävd genom att överbrygga...