Nr 2 2024

Växjö stad är uppbyggd runt sjöarna Trummen, Växjösjön, Södra Bergundasjön och Norra Bergundasjön. I takt med att vattenkvaliteten i sjöarna förbättrats har en attraktiv stadsmiljö vuxit fram som idag erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser. Samlingsnamnet för dessa sjöar är Växjösjöarna. Gemensamt för sjöarna...

På Stadsarkitektdagen hösten 2023 på temat "Mellanrummens möjligheter" gavs jag tillfälle att berätta om Fickparker på enköpingska – inspirerande, gröna och hållbara (mellan)rum. Det fick mig att reflektera kring våra utmaningar att låta grönstrukturen ta plats i staden. Hur brett ska ett grönstråk vara? Hur stor...