Nr 3 2013

På gallerior, på tågstationen, i bioannonser och i workshops kunde Västeråsborna lämna synpunkter på sin stads utveckling inför den långsiktiga översiktsplanen. - Samråd kan vara jobbigt och tar tid, men det gör fortsättningen så mycket lättare. Översiktplanen har fått ytterst få överklaganden, det visar att vi...

Den amerikanska sociologen Sharon Zukin har gjort shoppingen rumsren genom att föra upp den på den internationella forskningsagendan för stadsutveckling. Hon ger shopping och konsumtion över huvud taget en betydelsefull roll i modern samhällsutveckling, till skillnad från allt som skrivits i mer eller mindre hånfulla...

För många är Hökarängen i södra Stockholm bara känd från filmen Sällskapsresan -  ”Bästa svängen Hökarängen” - men allt fler börjar få upp ögonen för de kvalitéer som stadsdelen har. Hökarängen är en riktig 50-talspärla, här finns ett fint centrum med Sveriges första gågata, ett...