Nr 3 2014

MODELLERING AV DEN SMARTA STADEN Från enkla skisser i tidiga skeden till förvaltning och styrning av smarta städer - i en process. Hur uppnår man detta? Och är det ens möjligt? GIS, BIM och CIM Under decennier har GIS (Geografiska Informationssystem) använts för att stödja samhällsbyggnadsområdet med analyser...

I Mölndal pågår just nu många spännande projekt. Ett är av dem är att utveckla en ny innerstad. Ett komplext pussel som haft en krokig resa men den första detaljplanen har nyligen vunnit laga kraft och snart hoppas vi kunna sätta spaden i marken. Det var...

Västlänken nödvändig för ett växande Göteborg Vad betyder Västlänken för stadsutvecklingen i Göteborg?   Västlänken är en av nycklarna till en större och livskraftigare region i Västsverige men den är också en av nycklarna till ett större och mer hållbart Göteborg. – Göteborg ska växa till en nära...