Nr 3 2016

Hur mycket samhällsnytta ska de allmännyttiga bostadsföretagen leverera? Och vad är den viktigaste åtgärden för att bidra till en god samhällsutveckling? Det har ett team forskare, ledda av Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö, studerat inom ramen för forskningsprojektet Nyttan med Allmännyttan som...

I Stockholm överklagas alla planer! Det var den bilden gemene man hade innan stadsbyggnadsbenchens databas över lagakraftvunna planer i åtta Stockholmskommuner år 2012 visade att inte ens hälften av alla planer överklagades. Databasen visar också att mediantiden för en plan från uppdrag till antagande är...

Temat för nummer 3 är Stadsutveckling och du kan läsa om stadsutveckling utifrån både bostadsbrist och social hållbarhet. I numret kan du läsa om den samhällsnytta som allmännyttan kan leverera med exempel från Malmö, Göteborg och Norrköping. I numret kan du också läsa om unga människors förslag...