Nr 3 2023

Hur utvecklar man en unik industrihistorisk miljö till en välkomnande stadsdel där nya mötesplatser och bostäder skapar liv? Den frågan är högst aktuell i Västerås när staden och fastighetsägarna nu planerar för framtiden i det centralt belägna Kopparlunden. Tillsammans tar man sig an utmaningen att...

Ett av de större utvecklingsprojekten i Västerås stad är den nya hållbara stadsdelen Sätra. I december flyttar familjerna in i första etappens 25 radhus. Men arbetet med en hållbarhetsmanual för området har pågått under tre år. Allt började med en workshop under 2020 med inbjudna intressenter....

Mälarporten är Västerås största stadsutvecklingsprojekt någonsin. Ett före detta industriområde mellan city och Mälaren som ska omvandlas till platser för människor under de kommande 25 åren. För att redan nu väcka liv i stadsdelen har Västerås stad deltagit i arkitekttävlingen Europan. Genom tävlingen har staden...

Hamnstaden är Ystads största stadsbyggnadsprojekt i modern tid. Den nya stadsdelen kopplar staden närmare vattnet och kan inrymma 1500 nya bostäder, kontor, företag, mobilitetshus, offentlig service, restauranger, butiker och kreativa verksamheter samt ger ett tillskott av 3 000 – 4 000 nya Ystadsbor. Läget är...