Nr 4 2015

Temat för nummer 4 är Hållbara städer och energi, som ges ut strax före Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årskongress Kommunal Teknik 2015 i Stockholm 8-9 september med Tema Stad och land tillsammans för miljöanpassad tillväxt. I numret kan du därför läsa många artiklar med koppling till kongressorten...

Stockholms stads nya trafikstrategi, Framkomlighetsstrategin, fick mycket uppmärksamhet när den antogs för cirka tre och ett halvt år sen. Men vad har hänt sen dess? Har den nya trafikhierarkin som beskrivs fått genomslag i den faktiska planeringen eller kör Stockholms planerare på i gamla hjulspår? Framkomlighetsstrategin...

Västerås knyter ihop sitt Centrum med de nya stadsdelarna vid Mälaren genom att bygga ett nytt resecentrum med en djärv och modern gestaltning. De nya byggnaderna har tillgängliga passager som ger fotgängare och cyklister möjlighet att passera spårområdet tryggt och säkert. Västerås Resecentrum är en...