Nr 4 2022

I dagens samhälle är det i regel nya material och nya resurser som används vid projektering av byggnader. Överblivet nytt material blir ofta till avfall och slängs i stället för att sorteras, lämnas tillbaka eller användas i nya projekt. Även när äldre byggnader rivs för...

Det blir allt vanligare att bygg- och fastighetsbolag och andra organisationer använder olika former av miljöargument i sin kommunikation för att dra fördel av det växande miljö- och klimatintresset. Återkommande uttryck, är ”klimatneutral” och ”klimatkompensation” vilket kan upplevas som både otydligt och förvirrande. Ofta görs det...

Hållbart resande är en viktig del i arbetet som ska göra Umeå kommun klimatneutral år 2030. Forskning visar att redan små beteendeförändringar på individnivå ger stora förbättringar av utsläppsnivåer, men då måste man på samhällsnivå först göra det lätt att göra rätt. Och för att...