nr 5 2015

Bostads- stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, besökte Svenska Kommunal- Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han lyfte fram bostadsbristen som ett hinder för hållbar tillväxt. Högre utbildning, arbetsmarknad och näringsliv – alla är de beroende av att kommunerna klarar bostadsförsörjningen och regeringen har satt målet minst 250...

Kan väl underbyggda bygglov ersätta detaljplanering? Kävlinge kommun ville testa. Där byggs nu 24 radhus utan föregående planläggning. Rätt eller fel? I utkanten av den lilla byn Lackalänga i Kävlinge kommun har några högresta och särpräglade lantbruksbyggnader senast använda för kycklinguppfödning, stått som landmärke i decennier....

Temat för nummer 5 är Återbruk. I numret kan du därför läsa om föreningarna som gör jobbet med återbruket, föreningen Makers som delar, återbrukar och skapar samt om Wadköping, byggt av återbrukade hus. I numret kan du också läsa en intervju med bostadsminister Mehmet Kaplan som...

Vårt avfall ska hanteras.  Mycket har hänt sedan sopsorteringen tog ordentlig fart på 1990-talet. Vi talade då om sophanteringens fyra grundbultar: Återbruk, återvinning, förbränning och deponi. Återbruk var den ädlaste formen av sophantering och deponi den sämsta.  De sopor som hamnar på soptippar, deponier,...