Nr 5 2022

Det tog två decenniers idogt och tålmodigt arbete men nu har Lund en spårväg. Och när spårvägen väl var på plats så blev det en tydlig ketchupeffekt – verksamheter vill etablera sig och fastighetsägare vill utveckla och bygga, en veritabel boom pågår alltjämt. "Attraktionen blir tydlig...

Att utvinna elektricitet är komplext. Norrbotten har mycket vattenkraft och ett lägre elpris, så fler och fler elintensiva verksamheter väljer nu att flytta hit. – Lule älv har 15 stora vattenkraftverk, vilket gör att fossilfri stålproduktion nu utvecklas i Boden och Luleå, säger AnneLie Granljung,...

En handlingsplan finns som stöd i arbetet med stadens olika grönstrukturprojekt. Parker, gröna stråk och naturområden finns samlade under ett paraply. ”Tack för att ni gör så fint i Västergårdsskogen.” Det här är bara ett av liknande meddelanden vi på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg får in efter...

När jag skriver detta har jag just landat på kontorsstolen igen efter två innehållsrika och inspirerande dagar i Umeå. Föreningen ordnade i år konferensen Sveriges stadsbyggare 2022 tillsammans med Umeå kommun och vi som var där bjöds på temat Närhet och Tillsammansarbete. Det jag slås av...