nr 6 2015

Skåne förbereder sig för framtidens permanent högre havsnivåer. Ute i kommunerna pågår planering, om än i lite olika tempo och inte alltid i den riktning som vore mest önskvärd. Åtföljd av en klass 3-varning drog stormen Sven in över den skånska västkusten den 5 december 2013...

Snabb tillgång till aktuella och enhetliga geodata samt enhetliga referenssystem kan göra stor skillnad. Det kan exempelvis betyda skillnad mellan liv och död och innebära att ekonomiska förluster i samband med katastrofer och samhällskriser blir mindre omfattande. Med enhetliga geodata och referenssystem effektiviseras också många...

Stadsbyggnad nr 6/2015 ute nu! Numret innehåller massor av god inspirerande läsning under vintriga decemberkvällar. Temat för nummer 6 är Klimat och vatten. I numret kan du läsa om hur Skåne förbereder sig för stigande havsnivåer samt hur arbetet fortskrider i Malmös klimatsmartaste stadsdel - Hyllie. I...

Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen, höll ett mycket uppskattat föredrag på Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han pekade på att det finns goda möjligheter att vinna klimatkampen och att kommunsektorn har en av nycklarna. – Kommunerna gör redan mer än staten kunde tro, kommunerna är mer...

Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen, höll ett mycket uppskattat föredrag på Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han pekade på att det finns goda möjligheter att vinna klimatkampen och att kommunsektorn har en av nycklarna. – Kommunerna gör redan mer än staten kunde tro, kommunerna är...