Nr 6 2017

Vatten som både möjlighet och hot. Vänern en råvattenresurs – och samtidigt översvämningshot, precis som Klarälven. Klimatanpassning är ett vardagsbegrepp i Karlstad – staden som är byggd på ett deltaområde av sediment från älven. Klarälven gör en lång resa från norska fjällområden, genom Värmlands skogar och...

Houston, Texas i slutet av augusti 2017. En dränkt mångmiljonstad, översvämmad av regn som i intensitet och varaktighet aldrig upplevts tidigare. Meterdjupt samlades vattnet på stadens ändlösa arealer av betong och asfalt. Där kunde det inte rinna undan. En bidragande orsak till översvämningens omfattning är olämplig...