Nyheter

Det har varit ett stort tryck på att få delta på Stadsbyggnadsdagarna 2022 och 150 deltagare är på plats i Göteborg för att ta del av både föreläsningar, studiebesök, middag och mingel. Malin Rizell, ordförande i Kommittén för hållbar stadsbyggnad, som är medarrangör för Stadsbyggnadsdagarna, rapporterar: -...

Magnus Ydmark, ny i styrelsen 2022, presenterar sig så här: Mitt namn är Magnus Ydmark och jag är från och med 2022 suppleant i styrelsen för Föreningen Sveriges stadsbyggare. Efter att ha följt föreningen under många år och även deltagit på konferenser så är jag nu...

Intresset för att delta på årets Kommunala Lantmäteridagar har varit mycket stort och konferensen som äger rum på Södermalm i Stockholm är fullsatt.  Både föreläsare och publik har sett fram emot att äntligen få ses fysiskt. Under förmiddagen har vi fått höra intressanta föredrag om...

16 november genomfördes ett internationellt seminarium - med Föreningen Sveriges Stadsbyggare som medarrangör - om hur covid-pandemin har påverkat de nordiska ländernas samhällsplanering och de nordiska städernas transportsystem. - Det var en intressant förmiddag med generella diskussioner kring hur pandemin har påverkat samhällsplaneringen i Sverige, Danmark...