Nyheter

Kommunala Lantmäteridagarna 2023 bjöd på ett digert program. Konferensen arrangerades av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Lantmäterikommitté i Stockholm 14-15 september. Hur många deltog i konferensen? – Cirka 90 personer deltog över de båda dagarna. Det är vi jätteglada för med tanke på det ekonomiska läget, säger Josefine Bodin,...

Årets upplaga av MEX-dagarna, 7-8 november i Skellefteå, blev mycket lyckade konstaterar Ulf Crichton, ordförande i MEX-kommittén och till vardags Mark- och exploateringschef i Täby kommun. Hur många blev ni i år? - Vi var 320. Vad lockade deltagarna i år? - Det som framför allt lockade i år var nog...

Åren går fort och återigen är det dags att nominera kandidater till Föreningen Sveriges Stadsbyggares utmärkelser för Årets Stadsbyggnadsprojekt och Årets Stadsbyggare. På årskongressen nu i september i Västerås fick Solstadens sportcenter i Karlstad utmärkelsen Årets stadsbyggnadsprojekt 2023 och professor Göran Cars bland annat för sina...

Ta chansen att presentera ett intressant ämne på IFMEs kongress i nederländska Utrecht 23-26 september 2024! IFME är den världsomspännande organisation som Föreningen Sveriges Stadsbyggare är med i för att vi alla ska kunna knyta internationella kontakter inom vårt område. Nästa års kongress hålls tillsammans med...

Du vet väl om att föreningen har ett stipendium som går att söka? Stipendiet är avsett att – efter avslutad grundutbildning – användas för studier, forskningsarbete eller resor, som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller samhällsbyggandet. Stipendiet bör i första hand tilldelas yngre...