Nyheter

Årets Lantmäteridagar genomfördes 10-11 maj i Göteborg, där många deltagare hade slutit upp för att ta del av konferensen. Lisa Klasson, ordförande i arrangerande Lantmäterikommittén i Föreningen Sveriges Stadsbyggare, direkt efter konferensen – hur var konferensen i år? - Vi hade en välbesökt konferens med många engagerade...

21-22 mars genomfördes tvådagarskonferensen Trafikfrågor i stadsbyggandet 2023 med över 70 personer på plats i Örebro. Det näst största antalet sedan konferensen såg dagens ljus 2017. Temat för i år var Planering och utformning för attraktiva tätorter och städer. Med utgångspunkt i temat låg fokus på...

Kommunala Lantmäteridagarna 2022 bjöd på ett digert program. Konferensen arrangerades av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Lantmäterikommitté i Stockholm 16-17 september. Totalt var det cirka 120 deltagare på konferensen. Lisa Klasson, ordförande i Lantmäterikommittén, vad säger du om deltagarsiffran? - För min tid i kommittén är det rekord i...

Årets upplaga av MEX-dagarna, 8-9 november i Borås, blev mycket lyckade konstaterar Stefan Sköldén, ledamot i MEX-kommittén och till vardags Mark- och exploateringsingenjör i Nyköpings kommun. - Vi var rekordmånga som deltog, ungefär 540 personer, säger han. Vad ligger bakom rekordet? - Dagarna har vuxit från år till...