Nyheter

Du vet väl om att föreningen har ett stipendium som går att söka? Stipendiet är avsett att – efter avslutad grundutbildning – användas för studier, forskningsarbete eller resor, som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller samhällsbyggandet. Stipendiet bör i första hand tilldelas yngre...

Samhällsbyggnadssektorns digitalisering går för långsamt. Det konstaterar Föreningen Sveriges Stadsbyggare på Dagens Samhälles debattsida gemensamt med BIM Alliance Sweden, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna. Tillsammans ligger de bakom initiativet Position 2030. Debattartikeln, som också pekar ut vägar framåt, hittar du på https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/samhallsbyggnadssektorns-digitalisering-gar-for-langsamt/ Författare till artikeln är Susanne...

Föreningens 3D-seminarium 2023 genomfördes i Trollhättan 4-5 oktober. Dessutom fanns möjligheten att delta på distans digitalt. Totalt samlade seminariet cirka 80 deltagare varav ungefär tre fjärdedelar på plats. - Det har varit riktigt intressanta dagar. Tyngdpunkten i år har varit på BIM i kombination med GIS....

Årets upplaga av konferensen Sveriges Stadsbyggare fokuserade på ny energi i stadsbyggandet, vilket rymmer flera tolkningsmöjligheter som var och en är angelägna och akuta – som behov av minskade klimatutsläpp, den genomgångna elprischocken och osäkerheten om energipriser framåt och inte minst minskade budgetramar och åtföljande effektiviseringsbehov.   Med detta som fond träffades...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har svarat på en remiss för Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning. Föreningen Sveriges Stadsbyggare är generellt positiva till att föreskrifter om översiktsplan tas fram och välkomnar ett tydligare stöd och en viss likriktning av hanteringen av översiktsplaner. En viss bearbetning...