Nyheter

Årsmötet i september beslutade om två nya hedersledamöter. Förre ordföranden i föreningen och alltjämt kansli- och medlemsansvarig funktionär samt internationell samordnare, Jan G Nilsson förärades denna hedersbetygelse, liksom även senior adviser i föreningen, Åke Persson som dessutom firar 50 (!) år som medlem i föreningen. Under...

Nu finns presentationer från årskongressens föredrag på sajten , du hittar dem här. Förutom föredrag kan du även ta del av en presentation av Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021 Entréområdet till Gamla Uppsala presenterat av Tove Västibacken, enhetschef och Annika Carlborg, landskapsarkitekt båda på Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun....

Föreningen Sveriges Stadsbyggare genomförde sin 119:e årskongress vid en alltjämt pandemipåverkad tidpunkt – 20-21 september. Arrangörer, funktionärer, delar av styrelsen och några föredragshållare kunde närvara på plats i Malmö, men kongressdeltagare och flera föredragshållare medverkade på distans. Kongressen med tema Hur utvecklar vi tillsammans den klimatsmarta...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare utser årligen Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har föreningen utsett Entréområdet till Gamla Uppsala till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021. När järnvägen grävdes ner genom Gamla Uppsala uppstod en möjlighet att utveckla entrén till Gamla Uppsalas kulturhistoriska område, Uppsala kommuns tredje största besöksmål. Möjligheten togs till...