Tidningar 2017

När jag skriver detta har jag just landat på kontorsstolen igen efter två innehållsrika och inspirerande dagar i Umeå. Föreningen ordnade i år konferensen Sveriges stadsbyggare 2022 tillsammans med Umeå kommun och vi som var där bjöds på temat Närhet och Tillsammansarbete. Det jag slås av...

Temat för det här numret av Stadsbyggnad är ”hållbara kommuner”. Hållbarhet har kanske fått ytterligare en dimension det senaste året. Coronapandemin har ställt mycket på ända. Samhället har lagt ut många miljarder för att mildra effekterna. Samtidigt har miljöfrågorna kommit lite i skymundan även om...

Stadsmiljön betyder något för alla som bor och verkar på en plats. Och stadsmiljön är viktig när vi väljer att besöka en plats, där vi inte vanligtvis befinner oss. Vad som värdesätts i stadsmiljön varierar såklart från individ till individ – för vissa är det...