Nr 1 2017

Nacka växer och bygger stad. Nacka är en av de kommuner som expanderar starkast i Sverige. I kommunen bor idag nästan 100 000 invånare och år 2030 beräknas 140 000 bo i kommunen. Tunnelbanans utbyggnad till Nacka har skapat möjlighet för stadsutveckling i en takt...

Sverigeförhandlingen pågår nu under sitt tredje verksamhetsår. Den väcker debatt och farhågor inte minst i traditionella planeringskretsar. För mig som tillsammans med Göran Cars haft i uppdrag att som forskare följa processen under 2016 fanns intresse att undersöka hur stora samhällsplaneringsprojekt som drivs i former...

Stadskärnor är väldigt komplexa platser. En lyckad utveckling beror på hur kommunen och dess invånare är beredda att förändras, och på hur lyhörd kommunen är för invånarnas förslag. Ett pilotprojekt i Falkenberg visar att en gnutta humor och ödmjukhet är bra faktorer för framgång. Ur utvecklings-...