Nr 1 2018

Byggkranar har blivit ett naturligt inslag i våra stadssiluetter och när byggprojekten avslutats flyttas kranarna direkt till nästa område. Allt verkar så enkelt när allt är färdigställt och gamla och nya kommuninnevånare tagit bostäder, arbetsplatser, gator och parker i besittning. Men vi som har varit...

Ett forskningsprojekt som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Trivector Traffic visar att den nationella väg- och infrastrukturplaneringen ofta hamnar på kollisionskurs med kommunernas lokala planer och miljömål . I studien intervjuades ett femtiotal representanter som arbetar med planering av vägar, stadsutveckling eller bebyggelse. Representanterna...