Nr 4 2018

Det som påverkar godsflöden och persontransporter är stadsrummet, gatustrukturerna och vägnätet, och om det finns spårbunden trafik och liknande, säger Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Stadens form och struktur är avgörande, hur gatunät, större vägar och liknande hänger ihop,...