Nr 5 2018

Kan samhällsplaneringen hitta nya grepp och öka tempot för att bidra till att Sverige klarar klimatmålen? I Västra Götaland testar kommuner tillsammans med forskare nya arbetssätt för att minska bilåkandet – en av de starkast bidraganda faktorerna till utsläppen av koldioxid. I delprojekt inom det stora...

Sveriges befolkning ökar, liksom inflyttningen till städerna. Nybyggnationen av bostäder täcker inte efterfrågan, vilket driver upp priserna och kötiderna till hyresrätter. Värdet på mark stiger och möjligheten att köpa en bostad begränsas alltmer av skärpta lånevillkor och amorteringskrav. Enligt Boverkets prognos bör 700 000 nya bostäder...

Påföljd, i form av entledigande och i värsta fall indragen certifiering, uteblir oftast när en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, missköter sitt uppdrag. Många kommuner avstår från påföljd mot KA därför att processen anses dömd att misslyckas. Det framgår av Stadsbyggnads förfrågningar hos ett 20-tal kommuner,...