Nr 6 2018

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC, gör att många nu är oroliga för vad klimatförändringen kan ge för effekter. Frågan är hur kommunala förvaltningar såsom stadsbyggnadskontor, tekniska förvaltningar, gatu- och parkförvaltningar ska hantera de förhållanden ett annat klimat kan ge. – En viktig sak är...

En svensk värmebölja kanske välkomnas av semesterfirare som längtar efter sol och bad. Men värmeböljor kan vara hälsofarliga, särskilt för äldre personer. SMHIs forskning visar att värmeböljor troligen blir vanligare i framtiden, därför behöver samhället planera och klimatanpassa. Ett exempel på hur man kan förbereda...

Vi står inför stora förändringar i vårt klimat såsom ökade värmeböljor, stigande hav och perioder med kraftig nederbörd. Detta är något som vi måste ta hänsyn till, och ta ställning till, i vår samhällsplanering. Vi behöver hitta åtgärder och strategier för att hantera både dagens...