Nr 1 2019

600 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025 enligt Boverket. Som ett initiativ till att möta bostadsbehovet i Sverige, har Tyréns i pilotprojekt startat upp exploatörsdrivna planprocesser i flera kommuner med framgång. Kommuner och byggherrar har olika roller i samhällsbygget där båda behövs. Tanken med...

Varför är det 2 meter mellan sovrumsfönstren och berget (Stockholm)? Varför bor människor i tält på trottoarerna (Los Angeles)? Varför ökar trångboddheten i bostäder som får allt mindre dagsljus (hela Sverige)? Och varför höjs plötsligt hyran med 30 procent på några månader (Harlem, New York)? Det finns flera svar...