Nr 2 2019

Inom stadsbyggnad har högre täthet blivit lösningen på det mesta. Utan tvekan finns det tydliga fördelar såsom ökat underlag för handel och kollektivtrafik, sparad mark utanför städerna, och innovationsfördelar (Ahlfedt et al. 2017). Detta har lett till riktlinjer för hållbar stadsutveckling som FN Habitat (2014)...

Sommaren 2018 kommer att gå till historien. Det var den varmaste och torraste sommaren på 260 år. Men förmodligen kommer den att gå till historien som sommaren då vi började förstå allvaret med klimatförändringarna, att klimatet inte längre är sig likt – att värmeböljor blev...

Det råder idag starka drivkrafter runt om i världen i form av urbanisering och förtätning av våra städer. Sam- tidigt finns en konsensus bland forskare att vi står inför ett klimat i förändring som, i en svensk kontext, förväntas innebära bland annat högre temperaturer samt...