Nr 5 2019

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. I år har Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utsetts. Juryns motivering lyder: Genom sitt ledarskap inom samhällsbyggnadsområdet, som stadsbyggnadsdirektör i Malmö, statens utredare för en ny politik för arkitektur, form och design och som riksarkitekt har Christer Larsson breddat...

Tunga transporter står för en fjärdedel av utsläppen från vägtrafiken, men att utrusta långtgående lastbilar med tillräckligt mycket batterier är väldigt kostsamt. Regeringen vill därför tillsätta en elektrifieringskommission och snabba på utvecklingen av elvägar och elektrifieringen av tunga lastbilar. – Det totala energibehovet för transportsektorn kan...