Tidningar 2021

Ända sedan städer började växa fram har torget varit bebyggelsens och traktens viktigaste mötesplats. Många av de medeltida torgen är fortfarande våra mest populära offentliga platser i städer men många av de centrala offentliga platser och handelscentra som vuxit fram de senaste 70 åren saknar...

Nu kan du åka spårvagn till Ideon- och Mediconområdet i Lund och hoppar du av vid hållplatsen Ideontorget, hamnar du mitt i den innovativa stadsdelens centrum. Än finns här mest stora byggnader för kontor och forskning och inte så mycket stadsliv eller grönska. Men det...

I en redan uppvuxen parkmiljö i östra Malmö växer nu Malmös nya klimatsmarta stadsdel fram. Här utvecklas helt nya metoder för hållbar stadsutveckling. Idéer om delning genomsyrar hela arbetet – både innan, under och efter själva byggprocessen. Byggnationen pågår och området förväntas stå klart år...