Tidningar 2022

Med flexmark menas mark som används flexibelt för ändamål som kan förändras eller flyttas i takt med att vattnet tar plats. I ett forskningsprojekt om planerad reträtt som en möjlig klimatanpassningsstrategi i Sverige (CAMEL) fann vi en indikation på att frekvensen av återkommande översvämningar påverkar...

På det nationella planet går debatten nu het om bland annat kärnkraft kontra havsbaserad vindkraft. På kommunal nivå ser energifrågorna annorlunda ut. Länsstyrelsen och Energimyndigheten ska på regeringens uppdrag ta fram förslag på effektiva åtgärder som kan minska elanvändningen i  landets kommuner.  – Kommunerna håller just...

Städer spelar en viktig roll i klimatanpassningen, men också för klimatpåverkan. Mer än hälften av världens invånare bor i städer och andelen förväntas stiga till 70 procent cirka år 2050. Städer är viktiga centra för innovation och tillväxt, och en motor för ett lands ekonomi,...

Det tog två decenniers idogt och tålmodigt arbete men nu har Lund en spårväg. Och när spårvägen väl var på plats så blev det en tydlig ketchupeffekt – verksamheter vill etablera sig och fastighetsägare vill utveckla och bygga, en veritabel boom pågår alltjämt. "Attraktionen blir tydlig...