Om oss

Språkrör för Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Tidningen är språkrör för Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

 

Tidningen är ett forum för föreningens medlemmar där man kan dela med sig av med- och motgångar från sin professionella vardag både inom offentlig och privat sektor. Tanken är att tidningen ska bidra till utveckling, fortbildning, samarbete, information, debatt och dialog om stadsbyggnadsfrågor.

 

Tidningen kommer ut 6 gånger per år och har olika huvudteman för varje nummer. Inför varje nummer sammanträder tidningens redaktionsråd med representanter från föreningens kommittéer och Sveriges Stadsarkitektförening. Merparten av tidningens artiklar är författade av föreningens medlemmar och de externa författarna bidrar främst med internationella utblickar.

 

Om du har ett bra uppslag till en artikel är du välkommen att vända dig till tidningens redaktör eller ansvarig utgivare.

 

Tidningen finansieras till en del av annonser och har du uppslag till annonsörer vänder du dig till vår annonsförmedlare. Det är önskvärt att annonsintäkterna ökar och tidningens läsare beräknas upphandla produkter och tjänster till ett sammanlagt värde av cirka 70 miljarder kronor.

 

Vi räknar med att tidningen via fikarummen med varje nummer når cirka 3 800 personer vilket är högre än antalet medlemmar och prenumeranter.

 

Föreningens första tidskrift hette Kommunal teknisk tidskrift och gavs ut första gången 1935. 1957 fick Tidningen sitt nuvarande namn Stadsbyggnad. För att nå ut även till den digitala publiken som är intresserad av stads- och samhällsplanering har tidningen sedan 2009 en egen hemsida som du når via www.stadsbyggnad.org. Från hemsidan kan du ladda ned tidningen för läsning på läsplatta eller i mobilen samt söka efter artiklar. Detta förutsätter att du är medlem eller prenumerant och det kan du bli via tidningens hemsida.

 

Vi finns också på Facebook, Instagram och Linkedin.