Fakta om Stadsbyggnad

Språkrör för Föreningen Sveriges Stadsbyggare (FSvS),
Sveriges Stadsarkitektförening.

Tidskriftens namn: STADSBYGGNAD ISSN: 0038-8963
Utgivningsbevisnummer 132.
Utgivningsort: Stockholm
Ägare: Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Antal nummer/år: 6
Upplaga: 1 600 ex. per utgåva. Upplagan är TS-kontrollerad.
Lösnummerpris: 80 SEK
Prenumerationspris: 400 SEK per år. Tidskriften är momsbefriad.
För utlandet tillkommer 70 SEK per år i exp.-avgift.
Studentprenumeration 200 SEK per år.
Plusgiro för prenumeration 11 72 – 6 eller bankgiro 561-1835 (Nordea)

Adress: 

Kansli/Besöks- och leveransadress: Vetegatan 3
118 59 STOCKHOLM

Telefon: 08-20 19 85
E-post: info@sverigesstadsbyggare.se

 

Tryckeri:

By Wind AB

www.bywind.se