Fakta om Stadsbyggnad

Språkrör för Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen (KT),
Sveriges Stadsarkitektförening.

Tidskriftens namn: STADSBYGGNAD ISSN: 0038-8963
Utgivningsbevisnummer 132.
Utgivningsort: Stockholm
Ägare: Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Antal nummer/år: 6
Upplaga: 2 400 ex. per utgåva. Upplagan är TS-kontrollerad.
Lösnummerpris: 60 SEK
Prenumerationspris: 300 SEK per år. Tidskriften är momsbefriad.
För utlandet tillkommer 70 SEK per år i exp.-avgift.
Studentprenumeration 150 SEK per år.
Plusgiro för prenumeration 11 72 – 6 eller bankgiro 561-1835 (Nordea)
För utgivningsdagar se länken till vänster eller vårt kalendarium

Adress: 

Besök: Hornsgatan 20
Godsmottagning: Söder Mälarstrand 1-11
118 20 STOCKHOLM

Tel.: 08-20 19 85 Må, ons & fre 09.00-16.00
E-post: info@sverigesstadsbyggare.se