Prenumerera

Antal nummer/år: 6
Upplaga: 1 600 ex. per utgåva. Upplagan är TS-kontrollerad.
Lösnummerpris: 80 SEK

Prenumerationspris:
400 SEK per år. Tidskriften är momsbefriad.
Studentpris 200 SEK per år.

 

PRENUMERATION
Direkt via nätet på detta webformulär

Tel: 08-20 19 85
E-post: info@sverigesstadsbyggare.se

Ny användarregistrering


*Obligatoriskt fält