Prenumerera

Antal nummer/år: 6
Upplaga: 2 400 ex. per utgåva. Upplagan är TS-kontrollerad.
Lösnummerpris: 60 SEK
Prenumerationspris:
300 SEK per år. Tidskriften är momsbefriad.
Studentpris 150 SEK per år.
För utlandet tillkommer 70 SEK per år i exp.-avgift.
Plusgiro för prenumeration 11 72 – 6 eller bankgiro 561-1835 (Nordea)

PRENUMERATION
Direkt vi nätet på detta webformulär

Adress:
Föreningen Sveriges Stadsbyggare
Besök: Hornsgatan 20
STOCKHOLM
Tel: 08-20 19 85
E-post: info@sverigesstadsbyggare.se

Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält