Prenumerera

Antal nummer/år: 6
Upplaga: 1 700 ex. per utgåva. Upplagan är TS-kontrollerad.
Lösnummerpris: 60 SEK

Prenumerationspris:
300 SEK per år. Tidskriften är momsbefriad.
Studentpris 150 SEK per år.
För utlandet tillkommer 70 SEK per år i exp.-avgift.

 

PRENUMERATION
Direkt via nätet på detta webformulär

Tel: 08-20 19 85
E-post: info@sverigesstadsbyggare.se

Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält