Redaktion

Ansvarig utgivare

Agneta Sundberg
070 635 50 92
stadsbyggnad@sverigesstadsbyggare.se

 

Redaktör

Stefan Wemmel Ljung
070 565 84 50
stadsbyggnad@sverigesstadsbyggare.se

 

Redaktionsråd

Inför varje nummer sammanträder tidningens redaktionsråd med representanter från Föreningen Sveriges Stadsbyggares kommittéer och en representant från Sveriges Stadsarkitektförening.

 

Kommittérepresentanterna företräder:

Gatukommittén

Internationella kommittén

Kommittén för hållbar stadsbyggnad

Lantmäterikommittén

Mark- och exploateringskommittén

Trafikkommittén