Startsida

Den globala uppvärmningen kan ändra villkoren för att leva i en stadsmiljö. Klimatmodeller visar till exempel att ett skyfall kan ge upp till 30 procent mer regn vid nästa sekelskifte. Enligt en studie vid Göteborgs universitet har Göteborgs kommuns landyta förlorat en betydande andel grönska. – Från 1986 till 2019 har alléer, gräsytor och andra grönområden minskat med fyra och en halv procent, berättar Kristin Blinge, Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet. En genomgående trend
Artiklar, Nr 2 2022, Tidningar, Tidningar 2022
Att dagvattenfrågan tar allt större plats i planprocessen är knappast någon nyhet och fullt förståeligt när konsekvenserna av ett förändrat klimat nu blir alltmer tydliga. Att reda ut vad rådande lagstiftning säger, hur ansvaret mellan olika aktörer ska fördelas och vad som egentligen bör regleras i detaljplanen tar helt enkelt tid och kan trötta ut även de mest garvade planhandläggare. En känsla av frustration kan lätt smyga sig in när kraven är höga samtidigt som
Artiklar, Nr 2 2022, Tidningar, Tidningar 2022

9 december, 2015

”Kommunerna är vårt hopp!”

Comments are off
Svante Axelsson, generalsekreterare för Svenska Naturskyddsföreningen, höll ett mycket uppskattat föredrag på Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens 113:e årskongress. Han pekade på att det finns goda möjligheter att vinna klimatkampen och att kommunsektorn har en av nycklarna. – Kommunerna gör redan mer än staten kunde tro, kommunerna är mer radikala och sätter hårda mål för de ser nyttan med klimatkampen. Stadsbyggnad fick en intervju med Svante Axelsson efter hans föredrag. Under föredraget pekade han på att det
Artiklar, nr 6 2015, Nr 6 2015, Tidningar