Tidningar 2020

Föreningen Sveriges Stadsbyggare utser årligen ett projekt till Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har projektet omvandling av Drottninggatan & Järnvägsgatan i Helsingborg utsetts – ett komplext projekt som åstadkom flera förbättringar: 1. En förnyad stadsmiljö med fokus på gång och cykel samt attraktiva allmänna ytor. 2.......

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. I år har Svedalas stadsarkitekt Karin Gullberg utsetts. – Jag är väldigt glad för utmärkelsen. Det känns så positivt att jag som verksam i en mindre kommun får den. I en mindre kommun behöver vi arbeta på......

Den var gul, den var stor och resan var dramatisk. Stadsbyggnadsprojekt brukar inte bli riksnyheter, men här var det lätt att forma spektakulära rubriker. Slussenprojektet i Stockholm behövde positiv uppmärksamhet och namnet ”Guldbron” var ett faktum. Från Kina, via Medelhavet och Biscayabukten gick fraktfartyget Zhen......