Tidningar 2020

Göteborgs stad har i flera år arbetat med barn och unga på alla nivåer i stadsplaneringen. – I långsiktiga projekt och med grupper som i annat fall skulle ha svårt att påverka stadsutvecklingen, berättar Mie Svennberg på stadsbyggnadskontoret, översiktsplanerare inriktning social hållbarhet och barnperspektiv. Den......

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och ökar med ungefär 5 000 invånare per år. Om 25 år beräknas det bo en halv miljon människor här. För de som planerar staden är det en intressant och utmanade framtidsprognos. – Genom att arbeta kontinuerligt med översiktsplanering,......

Planeringen av Ön i centrala Umeå har pågått sedan början av 2000-talet. En fördjupad översiktsplan för Ön blev klar 2008 och de bärande idéerna är blandad bebyggelse med tyngdpunkt på flerbostadshus, bilsnål stadsdel med gång- och cykelbroar, utveckling av gröna värden och att det offentliga......