Tidningar 2021

I en redan uppvuxen parkmiljö i östra Malmö växer nu Malmös nya klimatsmarta stadsdel fram. Här utvecklas helt nya metoder för hållbar stadsutveckling. Idéer om delning genomsyrar hela arbetet – både innan, under och efter själva byggprocessen. Byggnationen pågår och området förväntas stå klart år......

Hur mycket luftföroreningar och kol kan stadsträden lagra och vilka värden har det för samhället. Det är en stor och viktig fråga som landskapsarkitekt Johanna Deak Sjöman, forskare på SLU, söker få svar på. Genom att ta fram konkret information går det att få ett......

Våra städer, samhällen och landsbygd står inför stora utmaningar och förändringar. Kommunerna är nyckelspelare i detta arbete, givetvis i samspel med andra aktörer. Delvis är det motstridiga frågor kring hållbarhet vi har att hantera. Exempel är effekterna av pandemi, storskaligt kontra småskaligt, effektiva transportsystem kontra......