Tidningar 2021

Pandemin har ställt mycket på sin spets och skapat utmaningar för många av de demokratiska processerna som är nödvändiga i vårt samhälle. I kommunal verksamhet kan det handla om allt från informations- och startmöten till det viktiga samrådet vid framtagande av detaljplaner. Ett alternativ kan......

Frågan är hur en kommun med drygt 45 000 invånare och en inflyttning på 1 000 individer per år hanterar samhällsbyggnadsprocessen – utifrån personal, organisation, ekonomi och kompetens. Ulrika K Jansson rekryterades nyligen från Örebro till Enköpings kommun för att arbeta med alla övergripande processer......

I slutet av 2019 beviljades det tre år långa projektet Streamsam EU-medel för en ambitiös satsning på att utveckla innovativa digitala verktyg för en bättre samhällsbyggnadsprocess. Simon Vestlund, projektledare på Kalmar kommun berättar: – Hela projektet handlar om en effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen. Ofta kan vi......