Tidningar 2021

Ända sedan städer började växa fram har torget varit bebyggelsens och traktens viktigaste mötesplats. Många av de medeltida torgen är fortfarande våra mest populära offentliga platser i städer men många av de centrala offentliga platser och handelscentra som vuxit fram de senaste 70 åren saknar......

Vad gör man som stadsplanerare, om staden ligger på en halvö och allt fler människor och verksamheter vill flytta till denna halvö? En lösning vore att bygga broar till ett antal nästan obebodda öar som omger halvön och skapa nya stadsdelar där. Och det är......

Nu kan du åka spårvagn till Ideon- och Mediconområdet i Lund och hoppar du av vid hållplatsen Ideontorget, hamnar du mitt i den innovativa stadsdelens centrum. Än finns här mest stora byggnader för kontor och forskning och inte så mycket stadsliv eller grönska. Men det......