Tidningar 2022

En av författarna i boken Why Cities Need Large Parks skriver så här: “Can a place be called a city if it has no park (or square)? The coming-together of people in such places symbolizes the very purpose of the city in human society.” Tänk......

Den globala uppvärmningen kan ändra villkoren för att leva i en stadsmiljö. Klimatmodeller visar till exempel att ett skyfall kan ge upp till 30 procent mer regn vid nästa sekelskifte. Enligt en studie vid Göteborgs universitet har Göteborgs kommuns landyta förlorat en betydande andel grönska.......

Att dagvattenfrågan tar allt större plats i planprocessen är knappast någon nyhet och fullt förståeligt när konsekvenserna av ett förändrat klimat nu blir alltmer tydliga. Att reda ut vad rådande lagstiftning säger, hur ansvaret mellan olika aktörer ska fördelas och vad som egentligen bör regleras......