SKT

Föreningens syfte är sedan mer än ett sekel enligt stadgarna att”befordra utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet, särskilt det kommunal-tekniska verksamhetsområdet”.

KT:s organisation är uppbyggd med kommittéer, som representerar olika områden  inom samhällsbyggandet.

Vår viktigaste verksamhet är utbildningar, som genomförs i egen regi eller i samverkan med andra organisationer och föreningar. Med det nätverk, som finns bland medlemmarna har vi bra förutsättningar för att erbjuda attraktiva och aktuella utbildningar.

 

Läs mer om SKT