Tidskriften

Papperstidningen Stadsbyggnad ges ut 6 gånger per år. Ledartexter, debattartiklar och ett urval artiklar ur tidningen publiceras på hemsidan i samband med utgivningstillfällena. Den som är medlem i Föreningen Sveriges Stadsbyggare eller är betalande prenumerant kan ta del av tidningen i dess helhet, inklusive alla nummer från och med 2010, i pdf-format.