Artiklar

Kommunala Lantmäteridagarna 2022 bjöd på ett digert program. Konferensen arrangerades av Föreningen Sveriges Stadsbyggares Lantmäterikommitté i Stockholm 16-17 september. Totalt var det cirka 120 deltagare på konferensen. Lisa Klasson, ordförande i Lantmäterikommittén, vad säger du om deltagarsiffran? - För min tid i kommittén är det rekord i...

Årets upplaga av MEX-dagarna, 8-9 november i Borås, blev mycket lyckade konstaterar Stefan Sköldén, ledamot i MEX-kommittén och till vardags Mark- och exploateringsingenjör i Nyköpings kommun. - Vi var rekordmånga som deltog, ungefär 540 personer, säger han. Vad ligger bakom rekordet? - Dagarna har vuxit från år till...

Det tog två decenniers idogt och tålmodigt arbete men nu har Lund en spårväg. Och när spårvägen väl var på plats så blev det en tydlig ketchupeffekt – verksamheter vill etablera sig och fastighetsägare vill utveckla och bygga, en veritabel boom pågår alltjämt. "Attraktionen blir tydlig...

Att utvinna elektricitet är komplext. Norrbotten har mycket vattenkraft och ett lägre elpris, så fler och fler elintensiva verksamheter väljer nu att flytta hit. – Lule älv har 15 stora vattenkraftverk, vilket gör att fossilfri stålproduktion nu utvecklas i Boden och Luleå, säger AnneLie Granljung,...

En handlingsplan finns som stöd i arbetet med stadens olika grönstrukturprojekt. Parker, gröna stråk och naturområden finns samlade under ett paraply. ”Tack för att ni gör så fint i Västergårdsskogen.” Det här är bara ett av liknande meddelanden vi på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg får in efter...