Artiklar

Föreningen Sveriges Stadsbyggare utser årligen Årets Stadsbyggnadsprojekt. I år har föreningen utsett Entréområdet till Gamla Uppsala till Årets Stadsbyggnadsprojekt 2021. När järnvägen grävdes ner genom Gamla Uppsala uppstod en möjlighet att utveckla entrén till Gamla Uppsalas kulturhistoriska område, Uppsala kommuns tredje största besöksmål. Möjligheten togs till...

Föreningen Sveriges Stadsbyggare har svarat på remissen Fi2021/01486 – Stärkt planering för en hållbar utveckling. Sammanfattningsvis är Föreningen Sveriges Stadsbyggare positiva till samtliga förändringsförslag som remissen ger möjlighet att tycka till om och tillstyrker förändringarna. Föreningen anser att utredningen är väl genomförd och därigenom levererar bra och...

Sorgenfri ligger mitt i Malmö. Här pågår en omvandling av de gamla industrikvarteren i stadsdelens norra delar till ett helt nytt bostadsområde. Ambitionen har varit att utveckla ett tätt område med stadskvarter, där olika byggaktörer bidrar till variation i både arkitektur och upplåtelseformer. Den första...

Staden måste alltid utvecklas och anpassas efter människors behov, men man måste vara medveten om att stadsbyggande är långsiktigt och av nödvändighet innebär det långa processer från idéskiss till färdig stadsdel. Om man gör det på fel sätt är risken att inte bara fysiska, materiella...