Nr 6 2021

Centrala Uddevalla är beläget där Bäveån möter Byfjorden. Vattnet utgör grunden för stadens tillkomst och framväxt. Under århundraden har utfyllnader skapat land för växande hamnverksamhet och industrier i ett landskap där hav, berg och bördiga dalgångar möts. Ån som rinner genom stadskärnan är ett levande inslag...

Kusten är värdefull för rekreation, ekosystem och naturvärden. Lomma kommer därför att värna sin i det längsta och med hänsyn till en kustlinje i förändring.  De stora utbyggnadsprojekten planerar kommunen lägga inåt land på behörigt avstånd från havet. För arbetet med bland annat en välutvecklad fysisk...

Vi är inne på en farlig väg och det går dessutom alldeles för fort. Utsläppsmålen är klara, men vi har inte kommit långt i arbetet med att få ner utsläppen. – I vårt land händer det inte mycket om kommunerna inte gör något, säger Sverker Sörlin,...