Nr 5 2017

Förra året var det torraste på 40 år. I år blev det ännu torrare, och stora delar av Sverige drabbades av vattenbrist. Flera kommuner än vanligt tvingades införa bevattningsförbud. Och debatten om dricksvattenförsörjning tog ordentlig fart. Vattenbristen bredde ut sig i såväl södra och mellersta Sverige...

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elbilar pågår för fullt i Sverige. Regeringen och Klimatklivet har reserverat betydande belopp fram till år 2020. Enligt elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle, så saknar en tredjedel av landets 290 kommuner laddstationer för elbilar. – Den stora utmaningen framöver är att ordna laddplatser i...

Peter Eriksson, MP, bostads- och digitaliseringsminister tog sig tid i ett i övrigt mycket hektiskt schema med bland annat spadtag för Göteborgs stads stora bostadssatsning BoStad2021 till att hålla ett föredrag på Föreningen Sveriges Stadsbyggares 115:e årskongress och därefter ge en intervju för tidskriften Stadsbyggnad. Peter...