Tidningar 2019

Klimatförändringarna och målet om fossilfrihet är en av vår tids stora utmaningar på såväl global som lokal nivå. Sverige har satt målet att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. För att nå dit behöver minskningstakten i genomsnitt över perioden vara mellan fem...

Klimatkris, teknikutveckling och en ökande mängd förnybar energiproduktion driver på energiomställningen i samhället. Det senaste decenniet har både samhället och elsystemet förändrats dramatiskt. Dagens elnät kan på vissa ställen inte hantera nya och förändrade elbehov. På vissa platser är kapacitetstaket nått. Bristande kapacitet kan begränsa nya...

Det som brukar betecknas som “hålor” – det vill säga våra småorter – är för närvarande de mest klimatsmarta samhällena. Nya” gröna” stadsdelar i storstäderna verkar däremot inte bidra till att minska utsläppen. – Det råder en hel del mytbildning om stad och land inom klimatpolitiken,...

Föreningen utser årligen en person till Årets Stadsbyggare. I år har Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson utsetts. Juryns motivering lyder: Genom sitt ledarskap inom samhällsbyggnadsområdet, som stadsbyggnadsdirektör i Malmö, statens utredare för en ny politik för arkitektur, form och design och som riksarkitekt har Christer Larsson breddat...

Tunga transporter står för en fjärdedel av utsläppen från vägtrafiken, men att utrusta långtgående lastbilar med tillräckligt mycket batterier är väldigt kostsamt. Regeringen vill därför tillsätta en elektrifieringskommission och snabba på utvecklingen av elvägar och elektrifieringen av tunga lastbilar. – Det totala energibehovet för transportsektorn kan...