Nr 4 2021

I en redan uppvuxen parkmiljö i östra Malmö växer nu Malmös nya klimatsmarta stadsdel fram. Här utvecklas helt nya metoder för hållbar stadsutveckling. Idéer om delning genomsyrar hela arbetet – både innan, under och efter själva byggprocessen. Byggnationen pågår och området förväntas stå klart år...

Våra städer, samhällen och landsbygd står inför stora utmaningar och förändringar. Kommunerna är nyckelspelare i detta arbete, givetvis i samspel med andra aktörer. Delvis är det motstridiga frågor kring hållbarhet vi har att hantera. Exempel är effekterna av pandemi, storskaligt kontra småskaligt, effektiva transportsystem kontra...

Ett paradigmskifte pågår i det transporteffektiva samhället. Inom knappt tio år kommer Sverige ha ett i påtaglig grad utbyggt fossilfritt effektivt transportsystem, i det undre luftrummet, ovanför våra städer och våra landsbygder. Nya transportslag som heteronoma (regelstyrda) luftfarkoster som transporterar både personer och gods är...

I en debattartikel i denna tidning (nr 2 2021) framfördes kritiska åsikter om Afa Fastigheters projekt Silverskopan 3 i centrala Stockholm. Samhällsdebatten kring stadsbyggnadsfrågor är viktig då vi alla delar vårt gemensamma stadsrum. Men då debattörerna framförde flertalet felaktiga påståenden känner jag ett ansvar som...