Replik: Vi tar ett stort ansvar för våra hyresgäster

Replik: Vi tar ett stort ansvar för våra hyresgäster

I en debattartikel i denna tidning (nr 2 2021) framfördes kritiska åsikter om Afa Fastigheters projekt Silverskopan 3 i centrala Stockholm. Samhällsdebatten kring stadsbyggnadsfrågor är viktig då vi alla delar vårt gemensamma stadsrum. Men då debattörerna framförde flertalet felaktiga påståenden känner jag ett ansvar som utvecklingsansvarig för projekt Silverskopan 3 att bemöta artikeln för att undvika att skapa onödig oro hos dem som berörs av projektet. Det är dessutom viktigt ur ett demokratiskt perspektiv, att korrekt information finns till- gänglig så vi kan ha en sansad samhällsdiskussion i dessa viktiga frågor.

Det första jag vill bemöta i debattartikeln är det felaktiga påståendet att Afa Fastigheter vill riva den befintliga byggnaden till förmån för bostadsrätter. Vår plan är att de nuvarande 144 hyresrätterna som finns där idag ska ersättas med cirka 150 hyresrätter. Vi kommer med andra ord utöka vårt utbud av hyresrätter i centrala Stockholm vilket är positivt för både Afa Fastigheter och hyresmarknaden.

Debattörerna framförde även en teori om att vi vill riva den befintliga fastigheten under falska premisser. Sanningen är tyvärr att fastigheten är undermåligt byggd från grunden. Den har flertalet dokumenterade fel med inomhusmiljön än vad som lyfts i debattartikeln. En oberoende utredning visar att även en omfattande renovering inte skulle garantera att grundfelen kan åtgärdas och vi kan inte acceptera några åtgärder som inte kan garantera 100 procent hälsa i kvarteret.

Även om vi väljer det osäkra och icke hållbara alternativet att genomföra en omfattande restaurering, skulle behovet att evakuera hela fastigheten kvarstå då restaureringsbehovet är så pass omfattande.

Avslutningsvis vill jag bemöta påståendet att vi inte tar ansvar för våra hyresgäster. Vi på Afa Fastigheter tar ett stort ansvar för samtliga våra hyresgäster och har full respekt för den börda som en tillfällig eller permanent flytt innebär. En majoritet av de boende har vi redan hjälpt att evakuera genom att tillhandahålla nya hyresrätter som de dessutom kan välja att bo kvar i om de känner att de inte vill flytta tillbaka. Som jag skrev inledningsvis så kommer de hyresrätter som finns där idag att ersättas med cirka 150 nya och det gläder mig att många redan har visat intresse att återvända.

Det nya kvarteret som vi nu planerar att bygga i området kommer bidra till att skapa en tryggare, attraktivare och mer tillgänglig plats för alla i området. Det är med spänning vi ser fram emot samrådet där vi får möjlighet att presentera ett projekt som vi är oerhört stolta över till dagens och morgon-
dagens stockholmare.

Christian Persson Fastighetsutveckling avd Fastigheter Afa Fastigheter