Nr 4 2021

Det är glädjande att Afa Fastigheter har responderat på vår debattartikel från Stadsbyggnad nr 2/2021 om kvarteret Silverskopan i Stockholm. De argument som framförs för att försvara rivningen är dock långt ifrån tillräckliga ur miljö- och hållbarhetssynpunkt. För den som arbetar långsiktigt är det alltid...

Temat för det här numret av Stadsbyggnad är ”hållbara kommuner”. Hållbarhet har kanske fått ytterligare en dimension det senaste året. Coronapandemin har ställt mycket på ända. Samhället har lagt ut många miljarder för att mildra effekterna. Samtidigt har miljöfrågorna kommit lite i skymundan även om...