Artiklar

2013 arrangerade fastighetsnämnden i Göteborg en markanvisningstävling. Resultaten visar att det går att få fram billigare bostäder. Göteborgstävlingen reducerade hyran med 23 procent. Politiker och tjänstemän förfogar således över ett effektivt verktyg som kan användas för att uppfylla bostadspolitiska målsättningar. Markanvisningstävlingen är en tävlingsform som växte...

Byggkranar har blivit ett naturligt inslag i våra stadssiluetter och när byggprojekten avslutats flyttas kranarna direkt till nästa område. Allt verkar så enkelt när allt är färdigställt och gamla och nya kommuninnevånare tagit bostäder, arbetsplatser, gator och parker i besittning. Men vi som har varit...

De flesta detaljplaner tas fram på under två år och många kommuner planerar för fler bostäder än det byggs. Det visar SKL:s öppna jämförelser inom detaljplaneområdet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tar fram öppna jämförelser inom många områden för att kommuner, landsting och regioner ska kunna...

Ett forskningsprojekt som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Trivector Traffic visar att den nationella väg- och infrastrukturplaneringen ofta hamnar på kollisionskurs med kommunernas lokala planer och miljömål . I studien intervjuades ett femtiotal representanter som arbetar med planering av vägar, stadsutveckling eller bebyggelse. Representanterna...

Ramavtalsupphandlade typhus/byggsystem har pressat byggkostnaderna och gjort lägre hyror möjliga. Efter en trög start verkar upphandlingsmodellen nu ha fått luft under vingarna. Allt som allt har omkring 10 000 lägenheter med överkomliga hyror färdigställts eller är på väg att färdigställas. De som har axlat ansvaret för...