Sabina Edelman får stipendium för Tokyokonferens

FSS Nyhetslogotype

Sabina Edelman får stipendium för Tokyokonferens

Sabina Edelman, mark- och exploateringschef i Nynäshamns kommun, tilldelas föreningens stipendium för en studieresa till Japan under februari 2023, inklusive deltagande på samhällsbyggnadskonferensen International Conference on Urban Systems Engineering, Planning and Management.

Hon konstaterar att det är oerhört viktigt att hänga med i utvecklingen i arbetet som mark- och exploateringschef. Som kommunalt anställd är det dock ganska svårt att rymma den formen av vidareutveckling i budget. Hon söker därför föreningens stipendium för att få möjligheten att lyssna till den senaste forskningen vid en konferens i Tokyo men också för att få se fler hamnstäders arbete.

Nynäshamn har nyligen blivit en viktig stad för hamnnäringen i Stockholmsregionen i och med den nya hamnen i Norvik, samtidigt märks det knappt av i staden eller i kommunens arbete. Det finns många intressanta aspekter kring detta och Sabina Edelman skulle gärna se flera hamnstäder i världen för att lära av dem. Vad kan Nynäshamn vara?

Särskilt intresserad är hon av elektrifiering av fordonsflottan och hur denna påverkar den kommunala planeringen. I Nynäshamn finns det en stor efterfrågan på mark för laddinfrastruktur för tung trafik samtidigt som utvecklingen för tung trafik inte är helt tydlig. Kommer laddplatser att behövas framöver eller kommer laddningen att ske på annat sätt? Hur ska de tänka med markupplåtelser för att hänga med forskningen?

Det finns många hamnstäder i Japan och Sabina Edelman hoppas kunna ordna ett studiebesök på något kommunkontor för att få en glimt av planeringen där.

Sabina Edelman har tidigare arbetat i kommunerna Stockholm, Uppsala och Sundsvall med främst exploateringsfrågor samt även på WSP, KTH och UN Habitat.

Föreningen Sveriges Stadsbyggares stipendium är avsett att – efter avslutad grundutbildning – användas för studier, forskningsarbete eller resor, som befordrar utveckling inom något speciellt område av kommunaltekniken eller samhällsbyggandet.