Artiklar

Är vårt stadsbyggande välkomnande för alla? Det är en av många frågor som lyfts under Stadsbyggnadsdagarna 2020 på Borås kongress i Borås 11-12 mars. Temat för årets upplaga av konferensen Stadsbyggnadsdagarna är Attraktiva städer för mångfald och hållbarhet. Föreningens arrangerande kommittéer hälsade välkomna till konferensen genom...

”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. Detta är riksdagens mål för arkitektur, form och design och det är hämtat ur regeringens...

Det var i TV-sändningarna från riksrättsprocessen mot Trump som den skarpaste av spanare – Calle Norlén fångade ett mönster i samtiden. Tjänstemän på ambassader och i Vita huset vittnade.De kunde sin sak, de fick tala till punkt och det blev uppenbart för alla: inte bara...

Klimatförändringarna och målet om fossilfrihet är en av vår tids stora utmaningar på såväl global som lokal nivå. Sverige har satt målet att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. För att nå dit behöver minskningstakten i genomsnitt över perioden vara mellan fem...