Artiklar

Solcellsbelysning i offentliga miljöer, parker och på vägar ökar alltmer runtom i Nordamerika nu när tekniken förbättrats och kan lösa även andra kritiska infrastruktursproblem. Solcellsdrift innebär inte bara minskad användning av fossila bränslen. En annan väsentlig fördel med dagens solcellsbelysning är att den redan från början...

Stadsbyggnad nr 1 2014 Stadsbyggnad nr 1/2014 ute nu! Numret innehåller mängder av nyttoläsning. Temat för numret är Små kommuner och vi tittar närmare på hur Bergslagens kommunalteknik bemöter en del av de små kommunernas problem genom att samarbeta. Läs också en intervju med Anders Johansson,...

Årets cykelfrämjarkommun tre år i rad, Malmö, satsar brett på cykelfronten även 2014. Centralstationens nya cykelgarage, byggt i vatten, står klart. Den första etappen av en så kallad supercykelväg färdigställs. Och så återfår huvudgatorna i stadens centrala delar cykelbanorna som försvann på 60-talet. Bygget av cykelgaraget...