Artiklar

Sveriges befolkning ökar, liksom inflyttningen till städerna. Nybyggnationen av bostäder täcker inte efterfrågan, vilket driver upp priserna och kötiderna till hyresrätter. Värdet på mark stiger och möjligheten att köpa en bostad begränsas alltmer av skärpta lånevillkor och amorteringskrav. Enligt Boverkets prognos bör 700 000 nya bostäder...

Påföljd, i form av entledigande och i värsta fall indragen certifiering, uteblir oftast när en kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen, missköter sitt uppdrag. Många kommuner avstår från påföljd mot KA därför att processen anses dömd att misslyckas. Det framgår av Stadsbyggnads förfrågningar hos ett 20-tal kommuner,...

Det som påverkar godsflöden och persontransporter är stadsrummet, gatustrukturerna och vägnätet, och om det finns spårbunden trafik och liknande, säger Lars Marcus, professor i stadsbyggnad, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola. Stadens form och struktur är avgörande, hur gatunät, större vägar och liknande hänger ihop,...